Da li ste sigurni da želite da uklonite proizvod iz korpe?

Da li ste sigurni da želite da uklonite sve proizvode iz korpe?

Protivgradna i protivkišna zaštita

 • Opis proizvoda

  Kako bi protivgradni sistem pratio radni vek voćnjaka potrebno je usvojiti nekoliko  jednostavnih pravila:

   

  • SISTEM UVEK MORA BITI POD TENZIJOM!!!   Sve žice i sajle u spojevima moraju biti zategnute i dobro pričvršćene kako bi sistem mogao da izdrži opterećenje grada i nalete vetra i preko 150 km/h
  • Posle svake veće nepogode proveriti plastične kape, ankere, spojeve i zategnutost sajli i žica
  • Grad koji se zadrži na mreži treba izbaciti sa sistema najkasnije 3 sata posle završetka nepogode da se protivgradna mreža ne bi bespotrebno izlagala opterećenjima !!!
  • Prilikom obilnih padavina grada sa kišom, usled ekstremnih opterećenja i velike količine vode, može   doći do delimičnog izvlačenja ankera iz zemlje. Osloboditi anker iz zatezača i vratiti ga u prvobitni položaj zavijanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
  • Minimalno jednom mesečno vizuelno pregledati sistem i otkloniti eventualne nepravilnosti.
  • Mreža mora biti udaljena minimalno 30cm od bilo koje fizičke barijere, jer u suprotnom može doći do trajnog mehaničkog oštećenja protivgradne mreže.
  • Prilikom konzerviranja i spuštanja mreže u protivgradni režim nadzor mora vršiti osoba koja je primila instrukcije od ovlasćenog servisera firme ELESTRA i koja je vizuelno i praktično  savladala ove procese u prisustvu instruktora.:
  • Radni režim protivgradnog sistema je od 1. maja  do 1.novembra. Najkasnije 1. novembra se vrši konzervacija sistema po proceduri koja će prakticno biti predočena klijentu. PROTVGRADNI SISTEMI NEMAJU GARANCIJU NA OPTEREĆENJA KOJA NASTAJU USLED SNEŽNIH PADAVINA!!! Ukoliko je sistem u radnom režimu izvan ovog vremenskog perioda klijent snosi svu odgovornost za eventualnu štetu!!!
  • Paziti na ankere, frontalne i bočne zatezače i stubove prilikom mašinske obrade u voćnjaku kako ne bi došlo do fizičkog kontakta izmedju mašine za obradu i elemenata sistema koji bi mogao da prouzrokuje mehaničko ili fizičko oštećenje.
  • Ukoliko se primeti bilo kakva nepravilnost u funkcionisanju sistema, a niste sigurni kako da je otklonite, pozovite ovlašćenog instruktora firme ELESTRA.

   

  • Sve nepravilnosti koje klijent uoči, a smatra da su pokrivene garancijom, treba da prijavi najkasnije 48 sati od uočavanja nepravilnosti pismenim putem na e-mail: hermes.group@sezampro.group.rs ili na fax. 032 34 31 38

Elestra Cacak, Plastenici, Zastita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita
Protivgradna i protivkišna zaštita Protivgradna i protivkišna zaštita